duminică, 11 octombrie 2015

Program minimis european

Revin cu rugamintea pentru inscrierile la programul de minimis (in afara regiunii Bucuresti-Ilfov) pentru care nu au venit inca precizarile 

NOTA in luna noiembrie a.c . se deschide acest fond ,la care se vor inscrie in mod cert sute de firme , motiv pentru care va rog sa pregatim din timp dosarele (si aici va fi in ordinea primul sosit, primul servit , in ordinea punctajului)
Analizati codurile CAEN , din lista anexata  si impreuna sa stabilim  care sunt posibilitatile ca proiectul sa aiba punctajul minim 85 de puncte , pentru a intra  la contractare in prima etapa 
Va rog a-mi trimite pe email , daca doriti sa intocmim dosar la acest program si sa luam masurile necesare ,astfel incat in noiembrie  sa putem sa depunem dosarul
Programul de minimis european   pentru firmele
MICROINTREPRINDERI 
1-9 salariati ,cifra de afaceri sub 2 milioane de euro
-sediul social poate fi in mediul rural sau urban , dar  implementarea proiectului numai in mediul urban (deci sa aiba punct de lucru in mediul urban si codul activitatii CAEN sa fie autorizat in acest punct de lucru sau sediu social ) 
-vechime firma minim un an fiscal complet, cu bilant contabil pe anul intreg 2014 , cu profit net si de exploatare (daca vom obtine punctaje bune in alte criterii ,putem  avea si pierderi , analizam toate posibilitatile )
-pe durata anului anterior sa fi avut cel putin un angajat cu norma intreaga , iar in momentul inscrierii on line sa aiba cel putin un salariat  cu norma intreaga 
-valoarea  de minimis este cuprinsa intre 25.000 euro si maxim 200.000 de euro , cofinantare zero din partea solicitantului 
Prin proiect vom putea prevedea urmatoarele (este bine sa achizitionam  doar utilaje , pentru ca daca facem constructii ,ne trebuie SF ,certificat de urbanism ,avize ,devizul general si pe obiecte etc etc)
a.       Investiții în active corporale
·         lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
·         achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
·   achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
b.      Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
c.  Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Codurile CAEN  eligibile sunt cele din lista anexata
-codul CAEN pe care vom accesa fondul sa fie autorizat  in locul implementarii proiectului 
-firma sa aiba cel putin un salariat cu norma intreaga   in anul fiscal precedent
si cel putin un angajat cu norma intreaga  la data depunerii cereri de finantare
ATENTIE la intreprinderile legate (actionar comun majoritar )se considera  nu pe fiecare  firma , ci pe toate la un loc  suma maxima de 200.000 de euro 
Aceste sume se pot accesa de toate firmele  care au sedii sociale sau puncte de lucru  in afara regiunii Bucuresti-Ilfov (pentru care vor apare informatii suplimentare )
 
tel 0744384321
col(R)ing Balici Mihai
Bucuresti 

Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile
A - Domenii de activitate din Strategia Națională de Competitivitate
A - Domenii de activitate din Strategia Națională de Competitivitate
Clasa CAEN
Descrierea clasei CAEN
1310
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320
Producţia de ţesături
1330
Finisarea materialelor textile
1391
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393
Fabricarea de covoare şi mochete
1394
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420
Fabricarea articolelor din blană
1431
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520
Fabricarea încălţămintei
1621
Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
2211
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
2221
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229
Fabricarea altor produse din material plastic
2611
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612
Fabricarea altor componente electronice
2620
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640
Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652
Productia de ceasuri
2660
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680
Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712
Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720
Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751
Fabricarea de aparate electrocasnice
2752
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2811
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812
Fabricarea de motoare hidraulice
2813
Fabricarea de pompe şi compresoare
2814
Fabricarea de articole de robinetărie
2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825
Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3011
Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3020
Fabricarea materialului rulant
3030
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3091
Fabricarea de motociclete
3092
Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103
Fabricarea de saltele şi somiere
3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
3220
Fabricarea instrumentelor muzicale
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700
Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811
Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812
Colectarea deşeurilor periculoase
3821
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900
Activităţi şi servicii de decontaminare
5510
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590
Alte servicii de cazare
5811
Activităţi de editare a cărţilor
5812
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813
Activităţi de editare a ziarelor
5814
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819
Alte activităţi de editare
5821
Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829
Activităţi de editare a altor produse software
5911
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912
Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914
Proiecţia de filme cinematografice
6311
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312
Activităţi ale portalurilor web
7111
Activităţi de arhitectură
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120
Activităţi de testare şi analize tehnice
7311
Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312
Servicii de reprezentare media
7410
Activităţi de design specializat
7420
Activităţi fotografice
7721
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
8690
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9101
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102
Activităţi ale muzeelor
9103
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9311
Activităţi ale bazelor sportive
9312
Activităţi ale cluburilor sportive
9313
Activităţi ale centrelor de fitness
9319
Alte activităţi sportive
9321
Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512
Repararea echipamentelor de comunicaţii

B - Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regională
B - Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regională
Clasa CAEN
Descrierea clasei CAEN
1711
Fabricarea celulozei
1712
Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723
Fabricarea articolelor de papetărie
1724
Fabricarea tapetului
1729
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
2011
Fabricarea gazelor industriale
2012
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2052
Fabricarea cleiurilor
2053
Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2311
Fabricarea sticlei plate
2312
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313
Fabricarea articolelor din sticlă
2314
Fabricarea fibrelor din sticlă
2319
Fabricarea de sticlărie tehnică
2320
Fabricarea de produse refractare
2331
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351
Fabricarea cimentului
2352
Fabricarea varului şi ipsosului
2361
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363
Fabricarea betonului
2364
Fabricarea mortarului
2365
Fabricarea produselor din azbociment
2369
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391
Fabricarea de produse abrazive
2399
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431
Tragere la rece a barelor
2432
Laminare la rece a benzilor înguste
2433
Producţia de profiluri obţinute la rece
2434
Trefilarea firelor la rece
2441
Producţia metalelor preţioase
2442
Metalurgia aluminiului
2443
Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444
Metalurgia cuprului
2445
Producţia altor metale neferoase
2451
Turnarea fontei
2452
Turnarea oţelului
2453
Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454
Turnarea altor metale neferoase
2511
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2550
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561
Tratarea şi acoperirea metalelor
2562
Operaţiuni de mecanică generală
2571
Fabricarea produselor de tăiat
2572
Fabricarea articolelor de feronerie
2573
Fabricarea uneltelor
2591
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3212
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3230
Fabricarea articolelor pentru sport
3240
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250
Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3291
Fabricarea măturilor şi periilor
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311
Repararea articolelor fabricate din metal
3312
Repararea maşinilor
3313
Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314
Repararea echipamentelor electrice
3315
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319
Repararea altor echipamente
3320
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane
4213
Costrucţia de poduri şi tuneluri
4221
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291
Construcţii hidrotehnice
4299
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311
Lucrări de demolare a construcţiilor
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4313
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331
Lucrări de ipsoserie
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339
Alte lucrări de finisare
4391
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
5210
Depozitări
5221
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222
Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224
Manipulări
5229
Alte activităţi anexe transporturilor
9521
Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu